تا جوجه اي عاشق نشو...
توسط : hell_girl511

دو تا جوجه از بچگي عاشق هم بودند اما وقتي بزرگ شدند ديدند هر دو تاشون خروسن (نتيجه اخلاقي:تا جوجه اي عاشق نشو)

جمعه 11/3/1386 - 11:28
پسندیدم 0
UserName