امام صادق(ع):
توسط : haji bina

@@@@@@@@@@@@
بنام خدا
درسه چيز شومي است
امام صادق (ع)فرمود:
درسه چيز شومي است:اول در چهارپا-دوم در زن.
سوم در خانه.
اما شومي زن:زيادي مهر و سخت زايي اوست.
شومي چهارپا:كم زايي و بدخلقي آنست.
و شومي خانه:نيز تنگي و بدي همسايه هاي آنست.
مكارم الاخلاق ص 226   
                                            .
وبلاگ معلم

جمعه 11/3/1386 - 6:46
پسندیدم 0
UserName