ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

.انسان باید بداند در هر کاری کجا به "ترمز"احتیاج دارد.(فرانسوی)

جمعه 11/3/1386 - 1:6
پسندیدم 0
UserName