موفقیت

كنفسيوس : زمانيكه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. ولي تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

لائو تزو : موفقيت به همان اندازه شكست خطرناك است.

دالاي لاما : براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي.

مارك تواين : همه چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.

وينستون چرچيل : موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

پنج شنبه 10/3/1386 - 23:12
پسندیدم 0
UserName