سعي و خطا

Loa Tzu : خطا پايه موفقيت است و وسيله اي است كه با آن مي توان به موفقيت رسيد.

كنفسيوس  : از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد .

سوشيرو هوندا  : بسياري از افراد خوب موفقيت را مي بينند. براي من موفقيت با تكرار خطا و درون بيني آن بدست مي آيد. در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است  كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.

 پاركر پالمر : در غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنجه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟

هنري فورد: خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم.

مارلون براندو : هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند .

توماس اديسون : من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار هم اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد.

بيل گيتس : هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . 

پنج شنبه 10/3/1386 - 23:11
پسندیدم 0
UserName