تيم مديريتي گوگل (4)
جون برادي ،نايب رييس قسمت سرويسهاي جستجو

joan braddiجوان بردى داراى بيش از 12 سال تجربه در فروش و بازاريابى تكنولوژى سطح بالا است. قبل از ملحق شدن او به گوگل، وى مسيوليت كل بخش توسعه تجارى و اعانت فروش را در شركت Netscape به عهده گرفته بود. با خويشى وى با eBay, Network Solutions و ساير شركتهاى عظيم ديگر، خانم بردى، سود 2 ميليون دلارى هر فصل را 12 ميليون هر فصل در يكسال تبديل كرد. وىب همچنين مسيول توسعه تجارى به همراه تجارت، محاسبه و كانلهاى اينترنتى را در Netcenter شركت Netscape داشت. اشان زمانى كه نقش دار و مسيول فروش OEM شركت Netscape بود مشاركتهايى را با شركتهايى مثل Hewlett Packard, Oracle, Computer Associates, SGI, and Informix راه اندازى كرده بود.

قبل از ملحق شدن به گوگل، خانم بردى به عنوان بازارياب شركت Silicon Graphics بود. مدرك تحصيلى او ديپلم اجرايى تجارى از دانشگاه San Jose State است.

تيم آرمسترونگ، معاون رييس فروش تبليغات

tim armstrongتيم آرمسترونگ از Snowball.com به گوگل آمد. تيم در آن شركت معاون ريسس فروش و برنامه ريزى بود، او مديريت گروهى شامل از 100 كادركن را در حدود 16 ماه به عهده داشت. ايشان همچنين مسيول بخش برنامهريزى و خويشاوندى و بازاريابى بود كه شكتهاى خويشاوند آنرا ميتوان New Line Cinema و ليگ هاى NFL ناميد.

قبل از Snowball.com، آرمسترونگ در شركت IDG مْىوليت مدير فروش ملى را به عهده گرفته بود.

آرمسترونگ داراى مدارك تخصصى اجتماعى و اقتصادى است. ايشان همچنين يكى از قهدمانا دو ماراتن است.

پنج شنبه 10/3/1386 - 20:55
پسندیدم 0
UserName