صبر کنید در برابر اختلافها
توسط : paiesan

اختلاف هميشه پيش مي آيد. در حل اختلاف است كه آدم ها متمايز مي شوند با صحبت و درك نيازهاي ديگري و با اشتياق نشان دادن به حل مخالفت ها هر اختلافي مي تواند و بايد آرام بگيرد مردم بايد با هم اين طور باشند ما بايد با هم اين طور باشيم

پنج شنبه 10/3/1386 - 19:26
پسندیدم 0
UserName