قابل توجه مردان متاهل
توسط : paiesan

مرداني كه خطاهاي كوچك همسرشان را نمي بخشند,ازفضيلت هاي بزرگ  انان نيز محروم مي مانند.

پنج شنبه 10/3/1386 - 19:18
پسندیدم 0
UserName