امروز تولدمه....ديگه از اين خلاصه تر؟
توسط : مُتا
چه معني داره آدم خودش تولدش رو اعلام كنه؟
اوخ شرمنده ، سلام عرض شد...
آقايون خانوما امروز تولدمه براي صرف كيك تشريف بياريد منزل
((((كادوها رو فراموش نكنيد))))

يه روز يه قرار مي ذاريم همه بيريزيد جشن بگيرم...

يه آدمِ داغون به اين دنيا امروز ساعت 1 ظهر اضافه شد...
امروز 10 خرداد


خلاصه و مفيد..ياعلي
پنج شنبه 10/3/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName