اي خداي بزرگ
توسط : سفیرعشق
من بر آنم كه در اين دنيا خوب بودن ,به خدا ,سهل ترين كار است

من بر آنم كه در اين دنيا


خوب بودن ,به خدا ,سهل ترين كار است


و نمي دانم كه چرا انسان


تا اين حد


با خوبي بيگانه است و


همين درد مرا سخت مي آزارد.

پنج شنبه 10/3/1386 - 13:38
پسندیدم 0
UserName