حديث قدسي 5
 

من شش چيز را در شش جاي قرار دادم ولي مردم آن را در شش جاي ديگر طلب مي كنند و هرگز به آن نمي رسند.

    من بلند مرتبگي را در تواضع قرار دادم ولي مردم آنرا در تكبر دنبال مي كنند.

پنج شنبه 10/3/1386 - 13:36
پسندیدم 0
UserName