محبت زهرا...
توسط : ali_ 110
از فاطمه اكتفا به نامش نكنيد
نشناخته توصيف مقامش نكنيد
هركس كه در او محبت زهرا نيست
علامه اگر هست سلامش نكنيد
پنج شنبه 10/3/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName