حکایاتی آموزنده از زبان مردان خدا

 ارزش وضو و طهارت 
آقای قدس می گوید:

روزی چند دقیقه زودتر برای درس به خانه آقا رفتم،

دیدم پیرمردی نشسته و آقا به او توجهی خاص دارد،

بعد از دقایقی آقا فرمود:

 ایشان (آن پیرمرد) هرگز بی وضو نمی خوابد،

 اگر شبها چندین بار هم بیدار شود باید حتماً وضو بسازد.

پنج شنبه 10/3/1386 - 13:18
پسندیدم 0
UserName