دنیای رنگ ها ...
توسط : fn_400
 

رونشناسی رنگ ها

 

رنگ قرمزبه طور قطع روی سیستم اعصاب تاثیر منفی دارد،فشار خون ،میزان تنفس و ضربان قلب را بالا می برد.

رنگ آبی ار لحاظ روانی تاثیر مثبتی دارد و موجب کاهش فشار خون می شود و ضربان قلب را کند می کند.

رنگ زرد روشن ترین رنگ است و تاثیر آن به صورت روشنی و شادمانی آشکار می گردد

 

رنگ سبز نشانگر شرایط روحی انعطاف پذیر است بنابراین از لحاظ روانشناسی حس ثبات قدم و استقامت را ایجاد می کند

پنج شنبه 10/3/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName