تو
توسط : hell_girl511

در زير آسمان شب مهتاب مي بينم

در قهر و جفا،لطف و صفا مي بينم

در صحن زمين به زير نه طاق فلك

بر هر چه نظر كنم تو را مي بينم

پنج شنبه 10/3/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName