Five Tips
توسط : Guided
ﺁهسته سخن بگو اما سریع فکر کن.
 
هرگز راز قلبی را که به تو اعتماد کرده برملا نکن.
 
قبل از اطمینان یافتن از نتیجه قطعی، ادعای پیروزی نکن.
 
زمانی که در جستجوی لذتهای بزرگ زندگی هستی، از شادیهای کوچک غافل نشو.
 
اگر برای انجام دو کار هیجان انگیز حق انتخاب داشتی، موردی را برگزین که قبلا تجربه نکرده ای.
پنج شنبه 10/3/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName