بلاهای سبک شمردن نماز
توسط : mehran_payafar
  سبک شمردن نماز   

بلاهای سبک شمردن نماز

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از پدر بزرگوارش سؤال پرسید، مجازات مرد یا زنی که به نماز خود اهمیت ندهد و آن را سبک شمارد چیست؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

پروردگار جهان او را به پانزده بلا گرفتار می شازد: شش بلا از آنها در دنیاست، سه بلا در هنگام مرگ، سه بلا در قبر و سه بلای دیگر در قیامت، هنگام خروج از قبر دامن گیر او می شود.

v  شش بلایی که در دنیا به او می رسد:

1) خداوند برکت را از عمر او برمی دارد.

2) برکت را از روزی او نیز می گیرد.

3) چهرة صالحان را از او می گیرد.

4) هر عملی که انجام دهد اجر ندارد.

5) دعای او به هدف اجابت نمی رسد.

6) از دعای نیکان بهره ای ندارد.

v  سه بلایی که در هنگام مرگ (جان دادن) پیش می آیند:

1) ذلیل و خوار می میرد.

2)گرسنه می میرد.

3) تشنه می میرد و هر چه آب به او بنوشانند، تشنگی او برطرف نمی شود.

v  سه بلایی که در قبر، بدان دچار می شود:

1) خداوند متعال فرشته ای را برای عذاب او در قبر می گمارد.

2) گرفتار فشار قبر می شود.

3) قبر او تاریک است.

v  و اما بلاهایی که در هنگام خروج از قبر (آخرت) بدانها گرفتار می شود:

1) خداوند متعال فرشته ای را مأمور می کند تا در برابر همگان، او را با صورت روی زمین بکشاند.

2) حسابرسی او بسیار شدید و سخت خواهد بود.

3) نظر رحمت خداوند شامل او نمی شود و او را پاک نمی سازد و برای او عذابی دردناک خواهد بود.

کتاب فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفی از آقای رحمانی همدانی

پنج شنبه 10/3/1386 - 9:38
پسندیدم 0
UserName