خشكسالى
توسط : حامد...
 

خشكسالى

 

مى‏روى و آب محروم از زلالى مى‏شود

خانه خورشيد از مهتاب خالى مى‏شود

 

پيش از اين هر چار فصل ايل سبزسبز بود

بعد از اين كم كم زمان خشكسالى مى‏شود

 

آسمان هم بعد از اين رنگ قفس خواهد گرفت

موسم سرد و سكون و سنگبالى مى‏شود

 

درد كو؟ غيرت كجا؟ مردى چه شد؟ همت كجاست؟

شهر زخمى كوچه در كوچه سؤالى مى‏شود

 

مكه هم مثل مدينه، بعد از اين وقت غروب

باز دلتنگ اذان‏هاى بلالى مى‏شود

 

آمدى و فصل‏هاى آبسالى با تو بود

مى‏روى و باز بى‏تو خشكسالى مى‏شود

پنج شنبه 10/3/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName