عاشق عاشقي باش.....
توسط : ronak_18

 

 

عاشق عاشقي باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش، به مهرباني مهر بورز با آشتي آشتي کن و از جدايي جدا باش ... چنين گفت زرتشت

.
چهارشنبه 9/3/1386 - 22:19
پسندیدم 0
UserName