دوستت داشتم.....
توسط : ronak_18

 

 .

دوستت داشتم... يادت هست؟ گفتم دوستت دارم... و تو گفتي کوچکي براي دوست داشتن رفتم تا بزرگ شوم ... اما انقدر بزرک شدم که يادم رفت دوستت دارم

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:18
پسندیدم 0
UserName