خدا به سه طريق......
توسط : ronak_18

 

 .

خداوند به سه طريق به دعاها جواب مي دهد: او مي گويد آري و آنچه مي خواهي به تو مي دهد. او ميگويد نه و چيز بهتري به تو مي دهد. او مي گويد صبر كن و بهترين را به تو مي دهد

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:15
پسندیدم 0
UserName