تمام محبتت....
توسط : ronak_18

 

تمام محبتت را به پاي دوستت بريز اما نه تمام اعتمادت را. امام علي(ع

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:14
پسندیدم 0
UserName