ازش پرسيدم....
توسط : ronak_18

   

ازش پرسيدم چه قدر منو دوست داري؟ گفت: به اندازه جوهر خودكارم. گفتم: خيلي نامردي چون جوهر خودكارت يه روز تموم مي شه لبخند زد و گفت: خودكار من اصلا جوهر نداره

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:7
پسندیدم 0
UserName