ديروز منتظرت..
توسط : ronak_18

  !

ديروز منتظرت بودم، نيامدي، امروز مننتظرتم تا بيايي، و اگر نيايي، فردا چشم به راهت خواهم بود... چه سخته يبوست

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:3
پسندیدم 0
UserName