افتهاي برتر چت
توسط : ronak_18

آفت هاي برتر چت: 1ـ تقويت صفت دروغگويي 2ـ مبتلا شدن به بزرگترين گناه ها (سر کار گذاشتن مردم) 3ـ افسردگي

چهارشنبه 9/3/1386 - 21:57
پسندیدم 0
UserName