بزرگی آدم ها به .حر ف نیست
توسط : paiesan

دل آدم ها به اندازه ي حرفاشون بزرگ نيست .... اما اگه حرفاشون از دل باشه مي تونه بزرگترين آدم ها رو بسازه !!!!............

چهارشنبه 9/3/1386 - 19:12
پسندیدم 0
UserName