كاش...
توسط : مری عشقی

كاش شعله عشق را طوفان خيانت خاموش مي ساخت نه نسيم فراموشي!!!

 

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 18:50
پسندیدم 0
UserName