معرفت!
توسط : مری عشقی

معرفت يعني فقط :

                                عشق!

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 18:49
پسندیدم 0
UserName