هرگز نميرد انكه دلش زنده شد به عشق!
توسط : مری عشقی

هرگز نميرد انكه دلش زنده شد به عشق!

تسليت عرض مي كنم دهه محترم فاطميه را...

هميشه عاشق باشيد اما عاشق آنچه زهرا(س) عاشقش بود...!

چهارشنبه 9/3/1386 - 18:48
پسندیدم 0
UserName