حسرت . . .
توسط : عافی

دردنیا حسرت زندگی كسی را نخور چون دیگران حسرت زندگی تورا میخورند.

چهارشنبه 9/3/1386 - 18:43
پسندیدم 0
UserName