دنياي نامردان كه مردانش...
توسط : ronak_18

 

 

دنيای نامردان که مردانش عصا از کور می دزدند منم خوش باور نادان محبت آرزو کردم

چهارشنبه 9/3/1386 - 17:33
پسندیدم 0
UserName