بگذاريو و بگذريد.........
توسط : ronak_18

 .

بگذارید و بگذرید،ببینید و دل نبندید،چشم بیاندازید و دل نبازید،که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

چهارشنبه 9/3/1386 - 17:30
پسندیدم 0
UserName