نميخوام بگم..
توسط : ronak_18

  

نمي خوام بگم قدر 1 دنيا دوست دارم چون دنيا 1روز تموم مي شه نمي خوام بگم سياهي چشات مثل شب پر ستاره است چون شب هم بالاخره تموم مي شه نمي خوام بگم دوست دارم چون دوست ندارم بلكه عاشقتم

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName