شما چه فكر ميكنيد ؟
توسط : kiany2007

شما چه فكر مي كنيد ؟

 1- بازتابهاي سفر رئيس جمهور به استان اصفهان چه بود ؟

2- فوايد و اثرات اينگونه سفرها چيست ؟

                                                   قابل توجه جوانان مؤمن

                      بسيج نماد ايثار - شجاعت و اقتدار

                                               در سال اتحاد ملي وانسجام اسلامي

                                                                                در طرح هاي تابستانه بسيج شركت كنيد

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName