هميشه دوست داشتم...
توسط : ronak_18

  

هميشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش ميگيره جلوي همه گريه کنه

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:44
پسندیدم 0
UserName