ميدوني چرا خدا به همه دوتادست .......
توسط : ronak_18

ميدوني چرا خدا به همه دو تا دست , دو تا پا , دو تا چشم داده , اما فقط يکي دونه قلب داده؟ براي اين که بگردي , اون يکيش رو پيدا کنی

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName