پس از اخرين ديدار...
توسط : ronak_18

 

 

پس از آخرین دیدار با دوستانت یادت باشد که ، به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 16:28
پسندیدم 0
UserName