سخناني از امام حسن عسگري
 

                و نيز  فرمود :

 عبادت  به  بسياري  روزه و نماز نيست ‚

 بلكه  به بسياري انديشه درباره  خداست

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:38
پسندیدم 0
UserName