بدون تو من هیچم . هیچ ... ! پس بتاب بر من.....
توسط : doki_inkalej
 

من هم چون زمینم که محتاج تابش خورشید است و ...

و تو خورشید منی  .

می تابی بر من .

پرتو گرمت روشنی بخش رویا های من است .

رویا هایی که روزی از ظلمت به عدم می رفتند

اما تو با نورت رویاهام را از بند اسارت تاریکی رها کردی.

بدون تو من هیچم . هیچ ... !

بتاب بر من که تنها تو را می خواهم .

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName