نکات جالب برای شما ...
توسط : fn_400

تنها غذايي كه فاسد نمي‌شود، عسل است.

كروكوديل نمي‌تواند زبانش را به بيرون دراز كند .

حلزون مي‌تواند سه سال بخوابد.

فيل‌ها تنها جانوراني هستند كه قادر به پريدن نيستند .

مقاوم‌ترين ماهيچه در بدن، زبان است.

شن خيس از شن خشک سبکتر است .

(دوستان امیدوارم لذت برده باشید ..!)

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName