خیر کثیر بود زهرا....
توسط : mohpishanian

((مکه)) اورا می شناسد.......

((مدینه)) احترامش می کند...

((صفا)) بر صفای او رشک می برد...

((عرفات)) در پی شناسایی اوست...

((مروه )) راوی حدیث بزرگی اوست...

((منا)) نای شمارش فضایل آن بانو  را ندارد...

((زمزم)) خویشتن را درپای او به خاک می کشاند وتطهیر می کند....

و((حرا)) خود رادر برابر کوه وجودش/ کاه می یابد..

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName