سؤالهای قرآنی 12

 سؤال:

 اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟

  جواب:

ابو عبید قاسم بن سلام

چهارشنبه 9/3/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName