اللهی مرابا فاطمه محشور کن.....
توسط : mohpishanian

خدایا مرا با آن بانوی استقامت . باعفت وپاک دامن . با حضرتی که برای پدرش هم مادر بود هم فرزند ومرا به آن راه هدایت کن .

به حق فاطمه الزهرا

چهارشنبه 9/3/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName