دریا
توسط : b_1369

به پیش روی من تا  چشم یاری میکند دریاست

چراغ ساحل اسودگی ها درافق پیداست

دراین ساحل که من افتاده ام خاموش

غمم دریا دلم تنهاست

چهارشنبه 9/3/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName