سربازی و هزارو یک دردسر...
توسط : b_1369

به نام خداوند عادل

سلام به همه ی پسرهایی که دارند خودشان را برای سربازی اماده میکنند اخه چه قدر شما نازک نارنجی

هستید 2سال میروید سربازی ووقتی بر می گردید

انگار کوه اورست را از جا کنده ایداما مادخترها که یک عمر درخانه ی بخت باید گوش به فرمان شماهاباشیم

وتازه هیچ کس هم نمیگه وای بیچاره خسته شده.یا لاغر شده یا هزار حرف رنگارنگ.این مطلب به خاطر دوستم

نوشتم اخه تو خونشون تبعیض زیاده

چهارشنبه 9/3/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName