با تو بودن
توسط : b_1369
به نام انکه یادش مهتاب  من است

با تو بودن برای من مانند یک رویاست وتنهایی

برایم سیر کردن در میان یک کابوس. لحظه های

همراهی با تو چه بی رنگ می گذرد.اه که  بی تو بودن

برایم سخت ترین درد است دقیقه های خلوتم را با خاطرات تو سپری میکنم چرا که باتوبودن برای من

بهترین حرف است.درصفحه ی    شطرنج زندگی تمام مهره هایم مات مهربانی ات شدند دوست دارم با حرکت اسب سپیدم به سویت بیایم تا بگویم دوستت دارم

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 13:35
پسندیدم 0
UserName