سن مثل كوهنوردي مي مونه
توسط : fn_400

سن مثل كوهنوردي مي مونه.هر چي بالاتر ميري خسته تر مي شي.اما چشم انداز تو گسترده تر مي شه.

چهارشنبه 9/3/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName