همانند یک ساعت شنی
توسط : fn_400

عشق مثلٍ یک ساعت شنی مي مونه ، همزمان که قلبت رو پر مي کنه عقلت رو خالی مي کنه ( آلبرت انيشتن)

چهارشنبه 9/3/1386 - 13:2
پسندیدم 0
UserName