ملعون ملعون من یظلم بعدی فاطمه ویغصبها حقها ویقتلها
توسط : mostafagnt

قال رسول الله صلی الله علیه وآله:

مورد نفرین است، مورد نفرین است هرکس پس ازمن به فاطمه سلام الله علیه، دخترم ستم کند وحقش راغصب نماید واورابکشد.

چهارشنبه 9/3/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName