دعا و دل پاك
هر گاه دل يکی از شما رقت کرد ( و نرم شد ) در آن حال دعا کند زيرا دل تا پاک
نشود رقت نکند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (227)
چهارشنبه 9/3/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName